Tourism

Tourism

วิวศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

2016-12-09

วันพุธที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพได้เปิดคอร์สเรียนภาษาจีนสำหรับพระภิกษุสงฆ์ ประกอบด้วย 2 หลักสูตร หลักสูตรภาษาจีนขั้นพื้นฐานจะเรียนในทุกวันพุธ ส่วนหลักสูตรภาษาจีนระดับกลางจะเรียนในทุกวันพฤหัสฯ

2016-12-07

ความอดทนและความขยันหมั่นเพียร

2016-12-02

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมการปักผ้าแบบมณฑลซานตงในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายนถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีจำนวนร้อยกว่าคนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

2016-12-01

เช้าที่ท้องฟ้าแจ่มใส ลมหนาวที่แผ่วเบา เป็นสัญญาณบอกถึงการกลับมาของฤดูหนาว #รอคอยการกลับมาอีกครั้งของเธอ

2016-11-29

เมื่อวันที่23 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ศูนย์วัฒนธรรมจีนได้จัด “งานแนะนำวัฒนธรรมมณฑลฝู่เจี้ยนประจำปี2559” ภายในงานนี้มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมณฑลฝู่เจี้ยน การบรรเลงเครื่องดนตรีกู่เจิงและนิทรรศการหนังสือของมณฑลฝู่เจี้ยนด้วย

2016-11-25

วารสาร

วิวศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

2016-12-09

วันพุธที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพได้เปิดคอร์สเรียนภาษาจีนสำหรับพระภิกษุสงฆ์ ประกอบด้วย 2 หลักสูตร หลักสูตรภาษาจีนขั้นพื้นฐานจะเรียนในทุกวันพุธ ส่วนหลักสูตรภาษาจีนระดับกลางจะเรียนในทุกวันพฤหัสฯ

2016-12-07

ความอดทนและความขยันหมั่นเพียร

2016-12-02

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมการปักผ้าแบบมณฑลซานตงในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายนถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีจำนวนร้อยกว่าคนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

2016-12-01

เช้าที่ท้องฟ้าแจ่มใส ลมหนาวที่แผ่วเบา เป็นสัญญาณบอกถึงการกลับมาของฤดูหนาว #รอคอยการกลับมาอีกครั้งของเธอ

2016-11-29

เมื่อวันที่23 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ศูนย์วัฒนธรรมจีนได้จัด “งานแนะนำวัฒนธรรมมณฑลฝู่เจี้ยนประจำปี2559” ภายในงานนี้มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมณฑลฝู่เจี้ยน การบรรเลงเครื่องดนตรีกู่เจิงและนิทรรศการหนังสือของมณฑลฝู่เจี้ยนด้วย

2016-11-25
X