ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนจะจัดงานการแสดง วัฒนธรรมกวางตุ้งสู่ประเทศเส้นทางสายไหม “ ความอบอุ่นตามเส้นทางสายไหมทางทะเล ”

2017-11-10  กรุงเทพฯศูนย์วัฒนธรรมจีน

 เรียนสมาชิกทุกท่าน

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนจะจัดงานการแสดง วัฒนธรรมกวางตุ้งสู่ประเทศเส้นทางสายไหม “ ความอบอุ่นตามเส้นทางสายไหมทางทะเล ” ในวันที่ 10 และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา19:00น. ณ โรงละครศูนย์วัฒนธรรมจีน การแสดงครั้งนี้ ทางศูนย์ฯได้เรียนเชิญคณะการแสดงหนานฟังมณฑลกวางตุ้งมาจัดแสดงหลากหลายรายการ ซึ่งประกอบด้วย การฟ้อนรำ การบรรเลงเครื่องดนตรี กายกรรมและมายากลมามอบให้ผู้ชมชาวไทยได้รับชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (สำรองที่นั่งได้ที่ 02-2461666 กรุณาลงทะเบียนรับบัตรเข้าชมก่อนเวลา18:30น.และเข้าประจำที่นั่งตามหมายเลขบัตรก่อนการแสดงเริ่ม 10 นาที มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์) ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่ง

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

ลืมรหัสผ่าน >> ยังไม่มีรหัส? ลงทะเบียนใหม >>

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ไม่เป็น พอใช ได้ ดี ดีมาก