วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชเยือนศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

2017-09-01  กรุงเทพฯศูนย์วัฒนธรรมจีน

31 สิงหาคม 2017 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชได้นำคณะครูนักเรียน มาทัศนศึกษาสัมผัสวัฒนธรรมจีน  ในครั้งนี้รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน คุณจางโป  ได้ให้การต้อนรับกับทางคณะด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และยังแนะนำประวัติความเป็นมาของศูนย์วัฒนธรรมอีกด้วย

 ในกิจกรรมครั้งนี้ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมจีน โดยแบ่งออกเป็น การบรรเลงกู่เจิง ระบำจีน รวมถึงรับชมสารคดีในชื่อชุดภูมิทัศน์นครปักกิ่ง 


รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน คุณจางโป กล่าวคำต้อนรับคณะ


วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชมอบของที่ระลึกแด่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ


คุณครู หวางหูกวง นำนักเรียนสัมผัสระบำจีน


คุณครูสาธิตการลำด้วยผ้าแดง


คุณครูเฉินเซียงเวิ่นสาธิตการแสดงกู่เจิง


ถ่ายรูปรวมเป็นที่ระลึก ณ ห้องกู่เจิง


ถ่ายรูปรวมเป็นที่ระลึก

ลืมรหัสผ่าน >> ยังไม่มีรหัส? ลงทะเบียนใหม >>

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ไม่เป็น พอใช ได้ ดี ดีมาก